Hoe Mensen Keuzes Maken
Free

Hoe Mensen Keuzes Maken

By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Free
Book Description

Psychology; Public administration

De kennis over hoe menselijke keuzes gemaakt worden is de laatste jaren flink gegroeid. Vakgebieden als sociale psychologie en hersenwetenschap maken, zeker in Nederland, een grote bloei door. Het zeer toegankelijk geschreven boek Hoe mensen keuzen maken: de psychologie van het beslissen geeft in ruim 100 pagina's een uniek overzicht van de nieuwste sociaal-psychologische inzichten op dit gebied. In vier hoofdstukken worden de 'beperkingen' van het brein belicht: - Het irrationele brein. Mensen houden zich vaak niet aan de regels voor logische en rationele keuzes. Toch leidt dit soms zelfs tot nog betere beslissingen. - Het automatische brein. Onze keuzes worden bepaald door allerlei onbewuste factoren, en vaak weten we niet goed waarom we een bepaalde keuze hebben gemaakt. - Het willoze brein. Zijn we werkelijk vrij om te kiezen? Tegenwoordig beweert een aantal wetenschappers dat de vrije wil niet bestaat. Hebben zij gelijk? - Het sociale brein. Is de mens in hart en nieren een sociaal wezen dat werkelijk begaan is met andermans lot? Of betreft het slechts een dun laagje beschaving? In het laatste hoofdstuk wordt bekeken hoe Nederland eruit zou zien als beleidsmakers van deze bevindingen gebruik zouden maken bij het uitzetten van beleid. Hoe kunnen mensen worden verleid tot een gezondere levensstijl? Tot energiebesparend gedrag? Tot een verstandige financiële planning? En misschien kan het zelfs wat doen aan de chronische politieke ontevredenheid bij de mensen.

Table of Contents
 • Inhoud
 • Voorwoord
 • Inleiding
 • 1 . Het ‘irrationele’ brein
  • 1.1 Onbewuste vertekeningen
  • 1.2 Vuistregels
  • 1.3 Het gevoel
  • 1.4 Samenvatting en conclusie
 • 2 . Het automatische brein
  • 2.1 Onbewuste processen
  • 2.2 Mooie verhalen?
  • 2.3 Twee systemen
  • 2.4 Transcedentie en zelfcontrole
  • 2.5 Samenvatting en conclusie
 • 3 . Het willoze brein
  • 3.1 Hebben mensen een vrije wil?
  • 3.2 Morele verantwoordelijkheid
  • 3.3 Onbedoelde gevolgen
  • 3.4 Samenvatting en conclusie
 • 4 . Het sociale brein
  • 4.1 Sociale normen
  • 4.2 Sociale dilemma’s
  • 4.3 Altruïsme
  • 4.4 Evolutionaire grondslagen
  • 4.5 De biologie van eenzaamheid en verbondenheid
  • 4.6 Crowding out en nadelen van straffen
  • 4.7 Samenvatting en conclusie
 • 5 . Relevantie voor beleid
  • 5.1 Samenvatting:van homo economicus naar kanovaarder
  • 5.2 Drie bezwaren en één nuancering
  • 5.3 Vertaling naar beleid: een duale strategie
  • 5.4 Normatieve problematiek
  • 5.5 Slotbeschouwing
 • Noten
 • Bibliografie
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   De Menselijke Beslisser
   Free
   De Menselijke Beslisser
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   IOverheid
   Free
   IOverheid
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Aan het buitenland gehecht
   Free
   Aan het buitenland gehecht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Het Gezicht van de publieke zaak
   Free
   Het Gezicht van de publieke zaak
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Vertrouwen in de school
   Free
   Vertrouwen in de school
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   De Staat Van Informatie
   Free
   De Staat Van Informatie
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Uit Zicht
   Free
   Uit Zicht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists