Hoe Mensen Keuzes Maken
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Hoe Mensen Keuzes Maken
Free
Description
Contents
Reviews

Psychology; Public administration

De kennis over hoe menselijke keuzes gemaakt worden is de laatste jaren flink gegroeid. Vakgebieden als sociale psychologie en hersenwetenschap maken, zeker in Nederland, een grote bloei door. Het zeer toegankelijk geschreven boek Hoe mensen keuzen maken: de psychologie van het beslissen geeft in ruim 100 pagina's een uniek overzicht van de nieuwste sociaal-psychologische inzichten op dit gebied. In vier hoofdstukken worden de 'beperkingen' van het brein belicht: - Het irrationele brein. Mensen houden zich vaak niet aan de regels voor logische en rationele keuzes. Toch leidt dit soms zelfs tot nog betere beslissingen. - Het automatische brein. Onze keuzes worden bepaald door allerlei onbewuste factoren, en vaak weten we niet goed waarom we een bepaalde keuze hebben gemaakt. - Het willoze brein. Zijn we werkelijk vrij om te kiezen? Tegenwoordig beweert een aantal wetenschappers dat de vrije wil niet bestaat. Hebben zij gelijk? - Het sociale brein. Is de mens in hart en nieren een sociaal wezen dat werkelijk begaan is met andermans lot? Of betreft het slechts een dun laagje beschaving? In het laatste hoofdstuk wordt bekeken hoe Nederland eruit zou zien als beleidsmakers van deze bevindingen gebruik zouden maken bij het uitzetten van beleid. Hoe kunnen mensen worden verleid tot een gezondere levensstijl? Tot energiebesparend gedrag? Tot een verstandige financiële planning? En misschien kan het zelfs wat doen aan de chronische politieke ontevredenheid bij de mensen.

Language
Dutch
ISBN
978-90-8964-302-5
Inhoud
Voorwoord
Inleiding
1 . Het ‘irrationele’ brein
1.1 Onbewuste vertekeningen
1.2 Vuistregels
1.3 Het gevoel
1.4 Samenvatting en conclusie
2 . Het automatische brein
2.1 Onbewuste processen
2.2 Mooie verhalen?
2.3 Twee systemen
2.4 Transcedentie en zelfcontrole
2.5 Samenvatting en conclusie
3 . Het willoze brein
3.1 Hebben mensen een vrije wil?
3.2 Morele verantwoordelijkheid
3.3 Onbedoelde gevolgen
3.4 Samenvatting en conclusie
4 . Het sociale brein
4.1 Sociale normen
4.2 Sociale dilemma’s
4.3 Altruïsme
4.4 Evolutionaire grondslagen
4.5 De biologie van eenzaamheid en verbondenheid
4.6 Crowding out en nadelen van straffen
4.7 Samenvatting en conclusie
5 . Relevantie voor beleid
5.1 Samenvatting:van homo economicus naar kanovaarder
5.2 Drie bezwaren en één nuancering
5.3 Vertaling naar beleid: een duale strategie
5.4 Normatieve problematiek
5.5 Slotbeschouwing
Noten
Bibliografie
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
IOverheid
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
IOverheid
Aan het buitenland gehecht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Aan het buitenland gehecht
Het Gezicht van de publieke zaak
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Het Gezicht van de publieke zaak
Vertrouwen in de school
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Vertrouwen in de school
De Staat Van Informatie
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Staat Van Informatie
Uit Zicht
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uit Zicht
De Menselijke Beslisser
Free
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De Menselijke Beslisser