Uit Zicht
Free

Uit Zicht

By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Free
Book Description

Public administration; Political science

Van beleidsmakers en politici wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving door onwenselijke toekomsten de pas af te snijden en nastrevenswaardige toekomsten dichterbij te brengen. We kunnen echter niet voorspellen welke kant toekomstige ontwikkelingen op zullen gaan. Daarnaast kunnen zich in de toekomst mogelijkerwijs veranderingen voordoen die we op dit moment nog helemaal niet in het vizier hebben. Toekomstgericht beleid vereist het anticiperen op mogelijke, doch onzekere ontwikkelingen. Het nadenken over de lange termijn kan in beleid en politiek op verschillende manieren vorm krijgen. Toekomstverkenning is een manier om dat systematisch te doen. Maar wat geldt als goed toekomstverkennen? In de bundel Uit zicht: toekomstverkennen met beleid wordt een actueel begrippenkader uiteengezet om kritisch op toekomstverkenning te kunnen reflecteren en worden valkuilen en uitdagingen inzichtelijk gemaakt. De Verkenning biedt een basis om in een beleidscontext over de toekomst na te denken en gebruik te maken van toekomstverkenning. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van langetermijnoriëntatie in beleid.

Table of Contents
 • inhoudsopgave
 • HOOFDBETOOG
 • ten geleide
 • 1 toekomstverkennen anno 2010
 • 2 historie van toekomstverkennen invogelvlucht
 • 3 toekomstverkenning in de beleidspraktijk(1)
 • 4 voorspellen voorbij: uitgangspuntenvoor toekomstverkenning
 • 5 benaderingen voor het verkennen van detoekomst
 • 6 toekomstverkenning in de beleidspraktijk(2)
 • 7 valkuilen en uitdagingen
 • 8 samenvatting en conclusie
 • bijlage: gesprekspartners en interviews1
 • ESSAYS
 • woord vooraf bij de essays
 • 1 een korte geschiedenis van denaoorlogse praktijk van toekomstverkenningin nederland1
 • 2 technologie in een zee van verwachtingen
 • 3 beleid, politiek en toekomstverkenning
 • 4 hoe toekomstverkenningen wordengebruikt
 • 5 waarom beleidsmakers de resultaten vantoekomststudies niet zullen aanvaarden
 • 6 futures studies for a new era –experiences from the swedish institutefor futures studies
 • 7 scenario’s voor besluitvorming:lessen uit de pioniersjaren bij shell
 • Rapporten aan de regering
  You May Also Like
  IOverheid
  Free
  IOverheid
  By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  Aan het buitenland gehecht
  Free
  Aan het buitenland gehecht
  By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  De Menselijke Beslisser
  Free
  De Menselijke Beslisser
  By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  Het Gezicht van de publieke zaak
  Free
  Het Gezicht van de publieke zaak
  By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  De Staat Van Informatie
  Free
  De Staat Van Informatie
  By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  Hoe Mensen Keuzes Maken
  Free
  Hoe Mensen Keuzes Maken
  By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  Vertrouwen in de school
  Free
  Vertrouwen in de school
  By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
  Free
  Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
  By Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
  Oog voor elkaar
  Free
  Oog voor elkaar
  By Talja Blokland
  Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
  Free
  Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
  By Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
  Also Available On
  Categories
  Curated Lists