Uit Zicht
Free

Uit Zicht

By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Free
Book Description

Public administration; Political science

Van beleidsmakers en politici wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving door onwenselijke toekomsten de pas af te snijden en nastrevenswaardige toekomsten dichterbij te brengen. We kunnen echter niet voorspellen welke kant toekomstige ontwikkelingen op zullen gaan. Daarnaast kunnen zich in de toekomst mogelijkerwijs veranderingen voordoen die we op dit moment nog helemaal niet in het vizier hebben. Toekomstgericht beleid vereist het anticiperen op mogelijke, doch onzekere ontwikkelingen. Het nadenken over de lange termijn kan in beleid en politiek op verschillende manieren vorm krijgen. Toekomstverkenning is een manier om dat systematisch te doen. Maar wat geldt als goed toekomstverkennen? In de bundel Uit zicht: toekomstverkennen met beleid wordt een actueel begrippenkader uiteengezet om kritisch op toekomstverkenning te kunnen reflecteren en worden valkuilen en uitdagingen inzichtelijk gemaakt. De Verkenning biedt een basis om in een beleidscontext over de toekomst na te denken en gebruik te maken van toekomstverkenning. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van langetermijnoriëntatie in beleid.

Table of Contents
 • inhoudsopgave
 • HOOFDBETOOG
 • ten geleide
 • 1 toekomstverkennen anno 2010
 • 2 historie van toekomstverkennen invogelvlucht
 • 3 toekomstverkenning in de beleidspraktijk(1)
 • 4 voorspellen voorbij: uitgangspuntenvoor toekomstverkenning
 • 5 benaderingen voor het verkennen van detoekomst
 • 6 toekomstverkenning in de beleidspraktijk(2)
 • 7 valkuilen en uitdagingen
 • 8 samenvatting en conclusie
 • bijlage: gesprekspartners en interviews1
 • ESSAYS
 • woord vooraf bij de essays
 • 1 een korte geschiedenis van denaoorlogse praktijk van toekomstverkenningin nederland1
 • 2 technologie in een zee van verwachtingen
 • 3 beleid, politiek en toekomstverkenning
 • 4 hoe toekomstverkenningen wordengebruikt
 • 5 waarom beleidsmakers de resultaten vantoekomststudies niet zullen aanvaarden
 • 6 futures studies for a new era –experiences from the swedish institutefor futures studies
 • 7 scenario’s voor besluitvorming:lessen uit de pioniersjaren bij shell
 • Rapporten aan de regering
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   IOverheid
   Free
   IOverheid
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Aan het buitenland gehecht
   Free
   Aan het buitenland gehecht
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   De Menselijke Beslisser
   Free
   De Menselijke Beslisser
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Het Gezicht van de publieke zaak
   Free
   Het Gezicht van de publieke zaak
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   De Staat Van Informatie
   Free
   De Staat Van Informatie
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Hoe Mensen Keuzes Maken
   Free
   Hoe Mensen Keuzes Maken
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Vertrouwen in de school
   Free
   Vertrouwen in de school
   By Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
   Free
   Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen
   By Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
   Oog voor elkaar
   Free
   Oog voor elkaar
   By Talja Blokland
   Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
   Free
   Vrouwenbelangen Drie vraagstukken van actueelen aard
   By Aletta H. (Aletta Henriette) Jacobs
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists